دارویی
September 20, 2018
دارویی
September 20, 2018

با توجه به اینکه تکنولوژی ساخت فیلترهای شستشوی معکوس در ایران وجود ندارد و شرکت مهندسی فالیز کنش فرایند برای اولین بار اقدام به وارد کردن این تکنولوژی با همکاری شرکت ایتالیایی ASCO FILTRIکرده است، محدوده ‌ی فعالیت و همکاریهای دوجانبه برای ساخت این نوع از فیلترها به قرار زیر است:

طراحی و مهندسی: توسط ASCO و شرکت مهندسی فالیز کنش فرایند

ساخت: توسط شرکت مهندسی فالیز کنش فرایند تحت لیسانس شرکت ASCO FILTRI ایتالیا

فیلتر المنت‌ ها: توسط  شرکتASCO FILTRI، این المنت ‌ها تایپ Wedge Wire بوده که جدیدترین و در عین حال کارآمد ترین مدل المنت برای این نوع فیلترها می‌ باشد.

ابزار‌ دقیق: توسط شرکت مهندسی فالیز کنش فرایند و از شرکتهای اروپایی غربی تامین می‌گردد

نحوه ‌ی کارکرد

مدل RVTاز سری محصولات شرکت ASCO FILTRI از نوع شستشوی معکوس است و امکان فیلتراسیون پیوسته در فرایند را فراهم می‌کند. این نوع فیلتر حتی در زمان تمیزشدن نیز جریان سیال را قطع نمی‌کند و همواره فیلتراسیون سیال در جریان است. در ابتدا تمامی المنت ‌فیلترها در سرویس بوده و تا رسیدن به افت فشار معین همچنان به کار ادامه می‌ دهند. پس از آن تمامی المنت ‌فیلترها ظرف تنها دو دقیقه تمیزکاری شده و مجددا به سرویس بر می ‌گردند. لازم به ذکر است که در هر لحظه از زمان تمیزکاری تنها سه المنت‌ فیلتر در حال تمیز شدن است و بقیه به کار ادامه می‌ دهند.