حوزه های فعالیت

September 20, 2018

دارویی

شرکت فالکن فرآیند با همکاری نزدیک با تعدادی از معتبرترین و شناخته شده ترین کمپانی های فعال اروپایی و آمریکایی در صنایع دارویی، نوشیدنی و صنایع […]
June 24, 2018

شیمیایی و پتروشیمی

June 20, 2018

غذایی و نوشیدنی

June 20, 2018

تصفیه آب

June 20, 2018

پالایشگاه و نیروگاه

خدمات

سیستم های مدیریتی

______

تاریخچه

______

به راحتی ثبت سفارش نمایید تا همکاران در اسرع وقت با شما تماس گیرند