آدرس : تهران – بلوار میرداماد- میدان مادر(محسنی)- خیابان سنجابی (بهروز)- پلاک 13- واحد 407

تلفن تماس : 65-22908163

فاکس : 22908342