سپتامبر 20, 2018

دارویی

شرکت فالکن فرآیند با همکاری نزدیک با تعدادی از معتبرترین و شناخته شده ترین کمپانی های فعال اروپایی و آمریکایی در صنایع دارویی، نوشیدنی و صنایع […]
ژوئن 24, 2018

شیمیایی و پتروشیمی

ژوئن 20, 2018

غذایی و نوشیدنی

ژوئن 20, 2018

تصفیه آب

ژوئن 20, 2018

پالایشگاه و نیروگاه